Durant l’any 2021, Telefonica va actualitzar la seva imatge corporativa tornant al seu isotip de 1984 i generant un nou logotip. Una de les conseqüències d’aquest canvi d’imatge és que al seu edifici insígnia Diagonal 00, a l’avinguda Diagonal de Barcelona, s’havia d’actualitzar el logotip metàl·lic retroil·luminat que penjava a més de 100 metres d’alçada.

Asmitec va ser l’empresa encarregada del projecte. Vam ser els encarregats de construir tant els logotips com els isotips pintats sobre xapa, però sobretot ens vam encarregar de la col·locació i la unió soldada a la part superior del marc estructural de l’edifici.

0
metal tons
0
metres d'altura

Galeria.

Extracció del logo vell.

Col·locació del nou.

Consulta els nostres serveis.