Col·locador de toldos.

Un dels aspectes clau de la generació de biomassa és la necessitat de cobrir la biomassa per permetre que les reaccions químiques al seu interior es produeixin de manera aïllada de l’exterior. Amb aquesta finalitat, s’utilitzen contenidors, marquesines o altres instal·lacions personalitzades. El nostre col·locador de tendals és una màquina semi-autònoma, configurable i desmuntable que permet el control i la instal·lació a distància. Com que és molt rendible, la seva motorització permet instal·lar una considerable capacitat de tendals amb una sola màquina.

A més, la màquina està dissenyada per ser desmuntada, actualitzada i enviada fàcilment. Amb només dos contenidors d’enviament, la màquina es pot lliurar per transport terrestre o marítim a tot el món per muntar-la i utilitzar-la.

0
tones
0
contenidors

Galeria.

El muntatge [i el desmuntatge].

Consulta els nostres serveis.