Generadors d’energia neta.

Espiral d'Arquimedes
Genesis

Les espirals d’Arquimedes Genesis es troben al petit salt d’aigua d’una antiga central hidroelèctrica a prop de Ripoll. A diferència de les turbines convencionals, la capacitat d’aquestes turbines de funcionar a cabals molt baixos permet generar electricitat de forma més contínua, econòmica i eficient. A més, la instal·lació de dues d’aquestes turbines també permet el funcionament simultani de totes dues quan el cabal és superior, cosa que permet un ús òptim dels recursos hídrics de la zona amb un impacte mínim.

Asmitec ha dut a terme un desenvolupament integral de les parts metàl·liques d’aquest dispositiu, des de l’etapa de disseny fins al muntatge, passant per la fabricació i l’enginyeria. Fet de materials resistents a l’abrasió i la corrosió, la nostra missió ha estat garantir la generació d’electricitat a llarg termini.

0
kW·h
0
litres/hour

Galeria.

El muntatge.

Gallery.

El resultat.

Consulta els nostres serveis.